Regulamin - polki.lu
16549
page-template-default,page,page-id-16549,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Regulations

REGULAMIN STOWARZYSZENIA POLKI.LU

Regulamin Stowarzyszenia Polki.lu asbl

1.Rodzaje Członkostwa 

a) Zwykłe
Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać każda, pełnoletnia osoba mieszkająca w Luksemburgu i innych krajach Unii Europejskiej.

b) Honorowe
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła znaczny wkład w organizację, działalność, rozwój i promocję Stowarzyszenia lub której honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu będzie mieć pozytywny wpływ na organizację, działalność, rozwój i promocję Stowarzyszenia.

2. Opłaty Członkowskie

a) Wysokość składki członkowskiej, ustala Walne Zgromadzenie.

b) Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku zapłaty składki członkowskiej.

3. Warunki i Zasady Członkostwa

a) Członkiem Stowarzyszenia może być osoba spełniająca następujące warunki:
– jest osobą fizyczną;
– jest osobą pełnoletnią;
– mieszka w Luksemburgu lub krajach Unii Europejskiej.

b) O przyjęciu lub nieprzyjęciu na członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd.

c) Po otrzymaniu zapisu następuje weryfikacja spełnienia przez potencjalnego członka warunków członkostwa.

d) W przypadku członkostwa honorowego, Zarząd jest zobowiązany ustalić, czy dana osoba wyraża zgodę na zostanie członkiem honorowym Stowarzyszenia.

e) Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na członka Stowarzyszenia, Zarząd jest zobowiązany kierować się interesem i dobrem Stowarzyszenia, w szczególności mieć na względzie cele i misję Stowarzyszenia.

f) Zarząd jest zobowiązany poinformować potencjalnego członka, o zakończeniu procesu weryfikacji i podjętej decyzji. Informacja zostanie udzielona drogą mailową. Informację uważa się za doręczoną z chwilą wysłania emaila.

g) Członek Stowarzyszenia:
–  zobowiązuje się do brania udziału w działalności Stowarzyszenia;
–  winien dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
–  prezentować wysoki standard etyczny w życiu prywatnym oraz profesjonalnym;
–  winien godnie reprezentować Stowarzyszenie i zachowywać się lojalnie wobec władz Stowarzyszenia oraz innych członków Stowarzyszenia;
-winien wspierać Zarzad i członków Stowarzyszenia w pełnionych przez nich rolach i funkcjach.

4. Czas Trwania Członkostwa

a) Członkiem staje się z dniem zapłaty odpowiedniej składki członkowskiej po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji. Za dzień zapłaty uważa się dzień otrzymania składki członkowskiej przez Stowarzyszenie.

b) Członkiem honorowym staje się z dniem podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały.

c) W odniesieniu do każdego członka, rok członkowski rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia członkostwa i kończy się w dniu poprzedzającym dzień odpowiadający datą dniowi rozpoczęcia członkostwa w kolejnym roku kalendarzowym („rok członkowski”).

d) Członkowie powinni w terminie miesiąca przed upływem swojego roku członkowskiego dokonać zapłaty odpowiedniej składki członkowskiej na kolejny rok członkowski.

5. Ustanie Członkostwa

a) Ustanie członkostwa następuje przez:
– śmierć członka;
– wypowiedzenie członkostwa przez członka;
– wypowiedzenie członkostwa przez Stowarzyszenie;
– usunięcie członka przez Stowarzyszenie.